Avi Salman - Law Office

שיקים חוזרים – גביית צ’קים חוזרים בהוצאה לפועל

גביית שיקים חוזרים בהוצאה לפועל

צ’קים הם אמצעי תשלום שכיח במדינת ישראל. רובנו ככולנו, ובפרט חברות ובעלי עסקים, עושים שימוש יומיומי בשיקים כאמצעי תשלום נוח. לדאבוננו, התופעה של שיקים חוזרים (בעגה המשפטית “שיקים שחוללו”) היא נפוצה, ולעתים קרובות מאלצת לפעול לגבייתם בהוצאה לפועל.

סעיף 73(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש] מגדיר “שיק” כ”שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פירעון עם דרישה”.

למעשה, שיק הוא מתן הוראה של נותן השיק (מוגדר “מושך” השיק) שחתם על השיק, לסניף הבנק שלו (“הנמשך”), לשלם את הסכום הנקוב בשיק, בתאריך הנקוב בשיק, לאדם פלוני שנרשם כמוטב בשיק (“הנפרע”).

במצב דברים תקין, הבנק מכבד את הוראת הלקוח לתשלום השיק והשיק נפרע. אלא שלעתים קרובות הבנק דוחה את הוראת התשלום ממגוון סיבות, והתוצאה היא שיקים חוזרים.

הסיבות לצ’קים חוזרים

הסיבות לשיקים חוזרים מגוונות, כגון: אין כיסוי מספיק בחשבון נותן השיק (המושך); ביטול השיק ע”י המושך; סיבות טכניות, למשל היעדר חתימה על גבי השיק או תיקון על גבי השיק; חשבונו של הלקוח הוגבל; עבר זמנו של השיק, קרי לא הוצג לפירעון על ידי המוטב למעל מ-6 חודשים; ועוד.

שיקים חוזריםכיצד גובים את החוב?

על פי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967, שיקים ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט.

בשל הביורוקרטיה האדירה הכרוכה בהתנהלות מול לשכות ההוצאה לפועל ובנקיטת הליכי גבייה, ולעתים בשל מורכבות הליכי הגבייה, מומלץ לחסוך מכם את “כאב הראש” ולהסתייע בעורך דין גבייה מקצועי שזהו תחום עיסוקו. 

ככלל, בשלב הראשוני בטרם פתיחת תיק הוצל”פ בגין שיקים חוזרים, נשלח לחייב ע”י המשרד מכתב התראה לתשלום החוב. המטרה היא ניסיון לייעל את הליכי הגבייה עבור הלקוח, קרי גביית החוב בזמן הקצר ביותר תוך חיסכון ללקוח בהוצאות. 

במידה ואין היענות מצד החייב, המשרד פועל לפתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד החייב.

הבקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל

הבקשה המוגשת היא “בקשה לביצוע שטר” בטופס ייעודי שנקבע לצורך כך על ידי רשות האכיפה והגבייה.

בבקשה מפרטים, בין השאר, את פרטי הצ’קים החוזרים וכן נסיבות משיכתם. לאחר הגשת הבקשה נשלחת אל החייב “אזהרה”, הכוללת 4 אפשרויות העומדות בפני החייב: לשלם את החוב; להגיש בקשה לצו תשלומים על פי יכולתו; להגיש התנגדות לביצוע שטר; להגיש בקשה בטענת “פרעתי”. 

במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה לנקיטת הליכים לפני מסירת אזהרה, למשל עיכוב יציאה מהארץ או עיקולי מיטלטלין.

הנימוק לבקשה בטרם מסירת אזהרה הוא, למשל, חשש מהברחת נכסים ע”י החייב או שהחייב עשוי להימלט מהארץ.

במידה והחייב מגיש התנגדות לביצוע שטר במועד, התיק מועבר אל בית המשפט המוסמך לבירור טענות החייב. 

 קישור רלבנטי: טופס בקשה לביצוע שטר

אוחזים בשיקים חוזרים? חייגו כעת 077-2042380 או השאירו פרטים לגביית הצ'קים בהקדם!
שינוי גודל גופנים