Avi Salman - Law Office

מיהו “חייב” בפשיטת רגל?

הגדרת “חייב” בפשיטת רגל

על פי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], תש”ם-1980, דיני פשיטת רגל ניתן להחיל על אדם שמתקיימים לגביו מספר תנאים הכרחיים. אותו אדם מוגדר בפקודת פשיטת הרגל כ”חייב”.

בהיעדר קיום התנאים הללו, לא ניתן להחיל על אותו אדם את דיני פשיטת הרגל. המשמעות היא שאותו אדם לא יוכל ליזום הליכי פשיטת רגל, וכן נושים של אותו אדם לא יוכלו לנקוט הליכי פשיטת רגל כנגדו.

התנאים המקדמיים לתחולת דיני פשיטת הרגל על אדם הם כי מדובר ביחיד (לא חברה), בן שמונה עשרה שנה ומעלה, ללא הבדל אזרחות ובין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו. כאן המקום לציין, כי בשונה מחברה, אשר בהינתן מצב של חדלות פירעון של חובותיה פונה החברה להליך של פירוק חברה, הרי שעבור יחיד ההליך המתאים הינו הליך פשיטת רגל.

מן הראוי להעיר, כי על פי פקודת פשיטת הרגל בית המשפט מוסמך להחיל את דיני פשיטת הרגל גם על אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, בכפוף לכך שבית המשפט סבר כי הנושים של אותו אדם נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו שמונה עשרה שנים.

מלבד התנאים המקדמיים שפורטו לעיל, נדרש כי אותו חייב, בזמן שהוא עשה או שנעשה לו מעשה פשיטת רגל, נתקיים בו לפחות אחד משלושה:
  • אותו חייב שהה בעצמו בישראל;
  • מקום מגוריו הרגיל של החייב היה בישראל או שהיה לו בה מקום מגורים;
  • החייב ניהל עסקים בישראל, בין אם בעצמו או בין אם על ידי מורשה או מנהל;
  • אותו חייב היה חלק מקבוצת אנשים או שותף בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

ניתן ללמוד כי על מנת להחיל על חייב את דיני פשיטת הרגל, נדרשת זיקה של אותו חייב או של עסקיו למדינת ישראל, בזמן שעשה או בזמן שנעשה לו מעשה פשיטת רגל.

רק במידה והתקיימו כל התנאים שפורטו לעיל, יוכל חייב לפנות להליכי פשיטת רגל, או לחילופין יוכלו נושיו של אותו חייב להמציא התראת פשיטת רגל כנגדו.

לפניה לעורך דין הוצאה לפועל ופשיטת רגל אבי סלמן המתמחה בתחום, צרו קשר ונשמח לסייע!

Call Now Button דילוג לתוכן