זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  עיכוב יציאה מהארץ

  עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

  עיכוב יציאה מהארץ

  חוק ההוצאה לפועל מונה סנקציות שניתן להטיל על חייב כאמצעי לגביית החוב. אחת הסנקציות המשמעותיות היא הטלת עיכוב יציאה מהארץ על החייב. מרגע הטלת עיכוב היציאה מהארץ, החייב לא יוכל לעזוב את הארץ אלא אם כן בוטל הצו. ככלל, הצו ניתן למשך שנה, אלא אם כן נקבע בו אחרת (או אם מדובר בחוב מזונות).

  התנאים בדבר הטלת עיכוב יציאה מהארץ נמנים בסעיף 14(א) לחוק ההוצאה לפועל, הקובע כדלקמן: “היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו; ואולם אם נתן רשם ההוצאה לפועל צו תשלומים לפי סעיפים 7א, 69(ב) או 69א והחייב מקיים את הוראות הצו, לא יצווה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב, אלא אם כן שוכנע כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין”.

  לגבי חייב המשלם לפי צו תשלומים שנקבע לו בתיק ההוצל”פ, החוק מקשה ולא די להצביע על חשש סובייקטיבי של הזוכה לפיו החייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפקוע את חוב, אלא יש להראות כי יציאתו של החייב מהארץ תסכל את גביית החוב.

  בתיק תמ”ש (ת”א) 11540/06 נקבע ע”י כב’ השופט שוחט: “על פי נוסחה הנוכחי של הוראת ס’ 14(א) לחוק ההוצל”פ אין צורך להוכיח, כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל או להכביד על ביצוע פסק הדין. די שתנוח דעתו של יו”ר ההוצל”פ, כי החייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או בלי להבטיח את פרעונו על מנת שיורה על עיכוב יציאתו של החייב את הארץ”.

  אם כן, ככלל די להצביע על חשש שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לשלם את החוב על מנת שרשם הוצאה לפועל יעתר לבקשה לעיכוב יציאה מהארץ כאמור, אלא אם כן החייב משלם לפי צו תשלומים.

  ביטול עיכוב יציאה מן הארץ – תיק מזונות

  הפסיקה מבחינה לעניין הטלת עיכוב יציאה מהארץ בין חוב כספי רגיל לבין חוב מזונות.

  בתיק תמש (תא) 56262/99 נקבע כך: “יש לאבחן בין חוב רגיל לבין חוב שבמהותו הוא תשלום מזונות קטין. יתכנו מצבים בחוב רגיל בהם ניתן יהא להימנע מפירעון החוב, כמו באיחוד תיקים, תשלומים בשיעורים או בפשיטת רגל ו”הפטר… אין סעדים אלו, אשר באים להיטיב עם החייב בהתאם ליכולתו הכלכלית, דומים לחוב תשלום המזונות. כל האמור לעיל, מוביל למסקנה, כי מדובר בחוב מזן אחר, שונה מחוב רגיל ולכן אין צורך לעורר חשש מיותר של אי תשלום, אלא בית המשפט פועל כ In Loco Parentis ודואג להבטחת התשלומים השוטפים של מזונות הקטין”.

  בתיקי מזונות, ישנה העדפה ברורה של זכות הקטינים למזונות למול חופש התנועה של החייב. בתיקים אלה, אפילו אם החייב עומד בתשלומים החודשיים השוטפים של דמי המזונות, הרי שמאחר והחוב הוא צופה פני עתיד, אין בתשלום השוטף ע”י החייב כשלעצמו כדי להביא לביטול עיכוב יציאה מהארץ.

  לעניין זה, סעיף 14(ג) לחוק ההוצאה לפועל מעניק סמכות לרשם ההוצאה לפועל להתנות את יציאת החייב מן הארץ במתן ערובה להנחת דעתו (על פי רוב ערבות כספית בצירוף ערבים) כדי להבטיח את ביצוע פסק-הדין, כאשר סעיף זה למעשה משקף איזון נכון בין הזכויות המתנגשות.

  ברמה הפרקטית, מומלץ להגיש בקשה מפורטת לביטול עיכוב יציאה מהארץ באמצעות סיוע של עורך דין הוצאה לפועל, כאשר הבקשה מוגשת בטופס בקשת חייב 1 בצירוף תצהיר מפורט לאימות עובדות הבקשה הנערך ומאושר על ידי עורך דין, ובצירוף כל המסמכים הרלבנטיים והצעת ערובה וערבים לחזרה ארצה.

  ביטול הגבלה לצאת מהארץ על רקע מצב רפואי

  בשונה מעיכוב יציאה מהארץ לפי סעיף 14 הנ”ל בשל חשש של הזוכה שהחייב יצא מהארץ מבלי לפרוע את החוב, סעיף 66א(2) מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות להגביל את יציאתו של החייב מן הארץ במקרים ספציפיים, בהם החייב פועל בחוסר תום לב (כגון חייב המשתמט מתשלום החוב, החוב הוא חוב מזונות וכו’).

  על פי סעיף זה, ההגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.

  במקרים בהם הוטלה הגבלה מכוח סעיף זה, ויציאה מהארץ הכרחית על רקע מצבו הרפואי של החייב או בן משפחתו התלוי בו (למשל להצלת חיים; טיפול רפואי ייחודי שניתן לקבל רק בחו”ל, יציאה לחו”ל לצרכים רפואיים לאחר שמוצו טיפולים רפואיים בארץ וכו’), ניתן לעתור בבקשה מנומקת ומפורטת כדבעי לביטול ההגבלה כאמור.

  גם במקרה זה, לרשם ההוצאה לפועל סמכות נרחבת להיעתר לבקשה עם או ללא תנאים.

  לסיוע בהגשת בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל או בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, צרו קשר ואשמח לסייע 077-2042380 עו”ד אבי סלמן.

  לבדיקה האם קיים צו עיכוב יציאה מהארץ בדקו במשטרת הגבולות.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן