Avi Salman - Law Office

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל היא למעשה כתב התגוננות המוגש על ידי חייב בתיק הוצאה לפועל

שנפתח כנגדו בעקבות שיק או שטר שחולל.

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד חייב על יסוד שיקים חוזרים או שטר חוב שחולל,

מתקבלת בביתו של החייב אזהרה לביצוע שטר, אשר מזהירה את החייב לפני נקיטת הליכים

כנגדו (כמו עיקולים, הגבלות וכו’) שעליו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו באזהרה או

להגיש בקשה לצו תשלומים חודשיים ככל שאין ביכולתו לשלם את החוב.

אלא שלעתים, לאותו חייב עומדת הגנה מפני השיק או השטר שהוגש כנגדו,

וזאת ממגוון סיבות אפשריות.

כך למשל, חייב הטוען כי השיק נגנב או השיק זויף או כי שטר השכירות הוגש כנגדו

שלא כדין (בעגה המשפטית: הגנה שטרית או טענה שטרית).

במקרים כאלה, חוק הוצאה לפועל מאפשר לחייב להגיש, בתוך 30 ימים שקיבל את האזהרה

לידיו, התנגדות לביצוע שטר ובמסגרתה לטעון את טענותיו כנגד השיק או השטר.

טענת פרעתי בהתנגדות לביצוע שטר

כאן המקום לציין, כי חייב שטענת הגנה שלו היא ששילם את החוב נשוא השיק/השטר

(פרע את החוב) לאחר שקיבל את האזהרה לידיו, עליו להגיש בקשה בטענת “פרעתי” במקום התנגדות לביצוע שטר.

לעומת זאת, במקרים בהם החייב טוען כי החוב נפרע לפני קבלת האזהרה לידיו, עליו להגיש התנגדות לביצוע שטר.

נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל? מתנגדים לחוב?
למשרדנו ניסיון מוכח בהליך התנגדות לביצוע שטר. חייגו כעת ונשמח לסייע! טל: 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן

באיזו לשכה מגישים התנגדות לביצוע שטר?

בעבר, ניתן היה להגיש התנגדות לביצוע שטר אך ורק בלשכת ההוצאה לפועל שבה

נפתח התיק, גם אם החייבים גרים רחוק מאותה לשכה.

במהלך חודש יוני 2018 שונתה תקנה 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש”מ-1979,

לפיה “ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע או ללשכה שליד בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר”.

במסגרת התיקון נוספה האפשרות להגיש התנגדות בתיקי שטרות גם בלשכה שליד

בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה, כאשר הרציונל היה להקל על חייבים ולאפשר להם להגיש התנגדות בסמוך למקום מגוריהם.

בעקבות התיקון, עודכנו נהלי ההוצאה לפועל באופן שניתן היה להגיש את ההתנגדות לביצוע

שטר “בכל לשכה בארץ”, וכפועל יוצא רשמי ההוצאה לפועל היו מעבירים את הדיון

בהתנגדות כמעט באופן אוטומטי אל ביהמ”ש שליד הלשכה שבה הוגשה ההתנגדות מכוח

תקנה 108(א), גם אם לבית משפט זה אין שום זיקה לא לשטר ולא למקום מגוריו של החייב.

דוגמא למצב בעבר:

שיק משוך על סניף בנק בחיפה והכתובת המודפסת על גבי השיק היא בחיפה (החייב גר בחיפה) ← תיק הוצאה לפועל נפתח בלשכת תל אביב  ← החייב מגיש את ההתנגדות בירושלים  ← התיק עובר אל ביהמ”ש בירושלים.

כיום ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר או בלשכה שבה נפתח התיק או בלשכה הסמוכה למקום מגורי החייב.

איך מגישים התנגדות לביצוע שטר?

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל מוגשת בטופס ייעודי שנקבע לצורך כך, ומוגשת

בלשכת הוצאה לפועל שבה נפתח התיק מלכתחילה.

ההתנגדות לביצוע שטר כוללת פירוט של שמו וכתובתו של המתנגד, מספר תיק הוצאה

לפועל, נימוקי ההתנגדות, ופרטי עורך דין ככל שהוא מיוצג.

להתנגדות מצרפים תצהיר הכולל את העובדות ואת טענות ההגנה של המתנגד לרבות כל האסמכתאות הרלבנטיות.

התצהיר וטיב הטענות המועלות במסגרתו הם לב ליבה של ההתנגדות לביצוע שטר

ומשמשים יסוד להמשך ההליכים המשפטיים לכן חשוב להקפיד על ניסוח של תצהיר כנדרש.

בהקשר הזה, רצוי שהתנגדות לביצוע שטר תוגש באמצעות עורך דין הוצאה לפועלשזוהי התמחותו, כדי להימנע מטעויות ולצמצם את האפשרות שההתנגדות תידחה.

בנוסף, יש לצרף העתק מהבקשה לביצוע שטר שהוגשה כנגד המתנגד על כל נספחיה ובמידה שהמתנגד מיוצג, יש לצרף ייפוי כוח של עורך דין.

כאשר ההתנגדות הוגשה במועד בלשכת הוצאה לפועל, קרי בתוך 30 ימים מיום קבלת האזהרה כנדרש, מעוכבים הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב, התיק עובר לבית המשפט המוסמך בהליך הקרוי “סדר דין מקוצר” והבקשה לביצוע שטר הופכת כתב תביעה בסדר דין מקוצר.

הדיון בהתנגדות בבית המשפט

המשמעות של הליך זה בבית משפטי הינו, כי לחייב אין זכות אוטומטית להתגונן מפני כתב התביעה אלא עליו לבקש רשות מבית המשפט לעשות כן.

לצורך כך, נקבע דיון בבית המשפט המוסמך, כאשר במהלכו החייב נחקר על התצהיר שצירף להתנגדות ובית המשפט מחליט באם לאפשר לחייב להתגונן או לדחות את ההתנגדות.

ככל שבית המשפט מאפשר לחייב להתגונן, המשמעות הינה כי בית המשפט נותן לחייב את “יומו” בבית המשפט ובכך מאפשר לו להוכיח את טענותיו במסגרת הליך משפטי בבית המשפט.

לעומת זאת, במידה ובית המשפט מחליט במהלך הדיון לדחות את ההתנגדות, תיק ההוצאה לפועל ישופעל והליכי הוצאה לפועל יימשכו כנגד החייב כסדרם.

חשוב מאוד להקפיד על הגשת התנגדות במועד, קרי בתוך 30 ימים מיום קבלת האזהרה.

במידה ולא הוגשה ההתנגדות לביצוע שטר במועד (למשל החייב טוען כי מעולם לא קיבל לידיו אזהרה),יש להגיש בקשה מסודרת להארכת מועד להגיש התנגדות, בצירוף תצהיר וכתב התנגדות.

במקרה כזה ההליכים כנגד החייב לא יעוכבו באופן אוטומטי, אלא לפי שיקול דעתו של בית המשפט המוסמך שאליו הועברה הבקשה ורק מטעמים מיוחדים ומכאן החשיבות.

התנגדות לביצוע שטרנטל השכנוע  בדיון התנגדות לביצוע שטר

כפי שצוין, במהלך הדיון בהתנגדות לביצוע שטר, בית המשפט נדרש לקבל החלטה באם לתת לחייב רשות להתגונן ובכך להמשיך את ההליך המשפטי לבירור טענות החייב בהתנגדות, או לדחות את ההתנגדות לביצוע שטר ולהורות על חידוש הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב. על פי ההלכה בנושא, כדי לקבל החלטה כאמור בית המשפט מתרשם במהלך חקירת החייב על תצהירו, האם לחייב ישנה  הגנה אפשרית אפילו בדוחק כנגד הבקשה לביצוע שטר, על מנת לתת רשות להתגונן. בע”א 10189/07 ששון נ’ בנק מזרחי טפחות בע”מ (פורסם במאגרים משפטיים) הובאה בתמצית ההלכה בנושא:

 
“‘בית המשפט יסרב להעניק לנתבע רשות להתגונן רק אם ברור על פניו ונעלה מספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו[ע”א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע”מ נ’ עיריית חולון, פ”ד נב(1) 390, 400 (1999); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 675 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995). …בירור בקשת הרשות להתגונן לא ישמש תחליף לדיון בתביעה גופה והוא לא יכול לבוא במקום משפט בתיק…רק אם התברר לבית המשפט עקב חקירתו של הנתבע על תצהירו כי הגנתו הינה “הגנת בדים”, דהיינו כי היא משוללת כל יסוד על פניה ואין לה על מה שתסמוך, לא תינתן רשות להתגונן [ע”א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ’ אטלי [פורסם בנבו] (18.11.08), פסקה 20; ע”א 594/85 זהבי נ’ מגרית בע”מ, פ”ד מב(1) 721, 722 (1988)”.
מתי לא תינתן הרשות להתגונן?

כפי שניתן להיווכח מהפסיקה בנושא, רק במקרים חריגים לא תינתן רשות להתגונן, וזאת כאשר בית המשפט מתרשם כי טענות ההגנה שמעלה החייב בתצהיר ההתנגדות הם טענות “בדים של ממש”.

יצוין, כי בית המשפט לעתים מתנה את מתן הרשות להתגונן בערבון כספי, וזאת כארש בית המשפט מתרשם מחקירת החייב כי גרסת החייב פריכה.

חשוב לזכור, כי במידה וניתנה הרשות להתגונן, ימשכו ההליכים בתיק ככל תביעה אחרת

בבית משפט, לרבות הליכי הוכחות ושמיעת ראיות ומכאן החשיבות בסיוע של עורך דין

המתמצא בתחום, כבר מהגשת ההתנגדות בהוצאה לפועל.

משרדנו מתמחה בייצוג חייבים וזוכים בהליך של התנגדות לביצוע שטר בעקבות שיקים חוזרים.  לפנייה בנושא של התנגדות לביצוע שטר, חייגו כעת 077-2042380

קישורים מומלצים: טופס התנגדות לביצוע שטר -רשות האכיפה והגבייה

Call Now Button דילוג לתוכן