Avi Salman - Law Office

פריסת חוב מזונות – האם אפשרי?

האם ניתן לפרוס חוב שנצבר בתיק מזונות ?

חייבים רבים בתיקי מזונות פונים אליי בשאלה, האם ניתן לפרוס את חוב העבר שנצבר בתיק מזונות המנוהל כנגדם, לתשלומים חודשיים בהתאם ליכולת שלהם,  והאם ניתן לקבל עיכוב הליכים בתיק כל עוד משולם אותו תשלום חודשי על ידם.

ובכן, הכלל הוא שרק בית המשפט שנתן את פסק הדין בגין המזונות הוא זה שמוסמך לפרוס את חוב העבר לתשלומים, ואילו רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לעשות כן. רשם ההוצאה לפועל כן מוסמך להפנות את הצדדים לבית המשפט שנתן את פסק הדין, וזאת מטעמים מיוחדים.

על מנת להחזיר את התיק לבית המשפט שנתן את פסק דין מזונות על מנת שיפרוס את חוב העבר לתשלומים, רצוי להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל שיבחן האם יש מקום להגיש בהוצאה לפועל בקשה לפריסת החוב לתשלומים, על כל ההליכים הכרוכים בה.

האם בכל זאת ניתן לשלם בתיק מזונות תשלומים חודשיים קבועים ולעכב הליכים בתיק למרות חוב העבר שנצבר בתיק, מבלי שהצדדים יופנו לבית המשפט שנתן את פסק הדין?

למרות הכלל שפורט לעיל, במספר לשכות הוצאה לפועל השתרשה פרקטיקה שבה ניתן, באמצעות בקשה ערוכה כנדרש ע”י עו”ד הוצאה לפועל המנוסה והמתמחה בתחום, לבקש עיכוב הליכים בתיק מזונות למרות חוב העבר שנצבר בתיק, וזאת כנגד תשלום חודשי קבוע שישולם ע”י החייב מידי חודש.

חשוב להדגיש, כי אין בהגשת הבקשה כדי לפרוס את חוב העבר לתשלומים, אלא רק אמצעי לקבל עיכוב הליכים בתיק המזונות ובתוך כך למנוע המשך נקיטת הליכי גבייה קשים כנגד החייב (דוגמת פקודות מאסר והליכי הבאה).

ככלל, ההחלטה שתינתן, בין אם במעמד דיון שיערך במעמד הצדדים ובין אם ללא דיון, עשויה לקבוע כי כתנאי לעיכוב הליכים, על החייב להפקיד את סכום דמי המזונות השוטפים מידי חודש בחודשו, בהיותו של חוב המזונות מתחדש ושונה במהותו מחוב רגיל, בצירוף סכום נוסף כלשהו עפ”י שיקול דעת רשם ההוצאה לפועל.

לסיוע ע”י עו”ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום, צרו קשר ונשמח לסייע!

 

Call Now Buttonניסיון 2
שינוי גודל גופנים