זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  גביית צ’קים חוזרים – ערבות אוואל

  פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד ערב לצ’קים

  דיני הערבות הכלליים מוסדרים בחוק הערבות, תשכ”ז-1967. סעיף 1(א) לחוק זה קובע את הכלל, לפיו “ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי”. מדובר אם כן בערבות חוזית.

  שיקים חוזרים - ערבות לשיקים

  שיקים חוזרים – ערבות לשיקים

  לעומת זאת, סעיף 57 לפקודת השטרות [נוסח חדש] קובע הסדר מיוחד בכל הקשור לערבות לצ’קים/שטרות (בעגה המשפטית ערבות שטרית או ערבות אוואל).

  ההבדלים בין סוגי הערבות (חוזית למול שטרית) נעוץ בשני היבטים: ראשית בפן הדיוני – ערבות חוזית ממומשת באמצעות הגשת תביעה כספית כנגד הערבים בבית המשפט המוסמך, לעומת ערבות שטרית אשר ממומשת ע”י פתיחת תיק הוצאה לפועל ישירות כנגד הערבים (הערבות מצורפת ביחד עם הבקשה לביצוע שטר). שנית בפן המהותי – סוגי טענות ההגנה שיכול ערב חוזי לעורר שונים מסוגי הטענות העומדים לרשות הערב השטרי.

  לכן, אם יש בידכם צ’קים חוזרים עם ערבות אוואל לצ’קים, הרי שניתן יהיה לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד הערבים ולגבות את החוב ישירות מהם. יחד עם זאת, כדי שערבות תהווה ערבות אוואל, על כתב הערבות לעמוד במספר תנאים שנקבעו לצורך כך.

  תנאים לערבות אוואל

  סעיף 57(ב) לפקודת השטרות קובע מספר דרישות לערבות אוואל, לפיו :”ערבות לשטר יכול שתיכתב על גוף השטר או שתינתן במסמך נפרד, והיא נוצרת על ידי הביטוי  bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו, שיש אחריהם חתימה;

  הסעיף קובע מספר תנאים מצטברים כדי שערבות תהווה ערבות שטרית:

  • הערבות היא בכתב (בין אם היא בגוף השטר/השיק ובין אם במסמך נפרד), זאת בשונה מערבות חוזית שיכול שתהיה בעל פה.
  • הכתב כולל ביטוי המשקף כוונה לערוב לשיקים, כמו “ערבות פון אוול” (ביטוי צרפתי), “אני ערב לשיקים…”, ערבות לשיקים..” וכיוצא באלה ביטויים.
  • לאחר הביטוי הנ”ל, מופיעה חתימת הערב.

  לצורך הדוגמא, בבר”ע 3055-07 נבדק נוסח ערבות בהתאם לתנאי סעיף 57(ב) הנ”ל. נוסח הערבות באותו מקרה היה כדלקמן:

  “ערבים אישית לפרעון חובותיה של חברת…ערבות זו היא מתמדת, מתחדשת, מוחלטת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית ואינה מוגבלת בסכום, וחלה על כל המגיע ו/או שיגיע מהחייב בין במישרין ובין בעקיפין, בצירוף ריבית והצמדה, דמי נזיקין והוצאות מכל סוג, לרבות הוצאות משפט, בין מכח שיקים או שטרות ובין מכוח חשבוניות ….”

  באותו מקרה נקבע כי הנוסח הנ”ל מהווה ערבות שטרית וכי בכך גילה המשיב דעתו וכוונתו לערוב לפירעון שיקים שימשכו על שם המשיבה. עם זאת, כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו הקונקרטיות ותיבחן “כוונת” הערב לערוב לפרעון השיקים או לא.

  אוחזים בשיקים חוזרים? מחפשים עורך דין לגביית צ’קים חוזרים?

  חייגו כעת 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן